Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5

Opieka logopedyczna

Dzieci objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Nauczyciele-wychowawcy pod okiem logopedy podczas zajęć edukacyjnych codziennie prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia oddechowe. Dzieci z problemami logopedycznymi, w zależności od decyzji rodziców, biorą udział w odpłatnej indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda przedszkolny.

Opieka metodyczna

Nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa doświadczony metodyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego, który hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

шаблоны joomla 2.5 здесь
темы Wordpress